ביטוח העסק שלך הוא העסק שלנו

כל עסק ותחומי עיסוקו, כל עסק וגודלו, כל עסק ולקוחותיו ובעיקר כל עסק והסיכונים שלו. כל בית עסק זקוק לביטוח המתאים לצרכיו ולמאפייני סיכוניו. כל בעל עסק חייב לדעת על הסוגים השונים של הביטוחים עסקיים בכדי שיוכל להיעזר בביטוח שיעניק לו, לעובדיו ולבית העסק שלו ביטחון מרבי.

ביטוח עסק כולל:

  • ביטוח של בית העסק - ביטוח המבנה וביטוח תכולתו.
  • ביטוח אחריות מקצועית - כיסוי חבות בעל העסק בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית, בין אם במטעות או ברשלנות, שגרם נזק לצד ג'.
  • ביטוח אחריות מוצר - כיסוי חבות היצרן בגין נזק שמוצריו גרמו לציבור שצרך אותו.
  • ביטוח אחריות כלפי צד ג' - כיסוי חבות המבוטח לצד ג' בגין נזקי גוף ורכוש שנגרמו עקב מקרה ביטוח שארע בבית העסק של המבוטח ובשל עיסוקו.


ביטוח עסקי בסוכנות לביטוח פרי בלאו

ביטוח עסקי הוא תחום המומחיות של פרי בלאו סוכנות לביטוח שמרבית לקוחותיה מגיעים מהתחום העסקי. אנחנו נשמח להעמיד לרשותך את הידע המקצועי הרב שלנו בתחום ולהתאים עבור בית העסק שלך את הביטוח הנכון עבורו.

לקבלת הצעה לחץ כאן >>

למידע נוסף על פרי-בלאו סוכנות לביטוח בע"מ >>