אנחנו מזמינים אותך לפנות אלינו לצורך קבלת הסבר על תהליך הגשת תביעה.

תביעות רכוש -
יש לפנות למתי, מנהלת התביעות של הסוכנות.

תביעות חיים או בריאות -
יש לפנות לצוות ביטוח החיים.